Students
Liu Chao
Gao Chenxu
Chen Xiayan
Liu Jiale
Xiao Xufeng
Zheng Ziwei
Lin Chenxi
Qiu Zexiong
Wang Xiadong
Wang Yifan
Xia Yongkang
Chu Yanmeng
Du Jiankang
Guan Yanjun
Hong Li
Huang Qingyi
Ji Wenxian
Jiang Shuangquan
Li Da
Li Daiyu
Li Sheng
Liu Shuang
Ming Yue
Qiu Cheng
Tong Changheng
Wang Qifei
Wu Jiawen
Yang Kai
Zhang Deyi
Zhang Weihua
Zhang Wenhao